Случайна тема: Wall-E от Pixar
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • За контакти
 • Кой е Bloody?
 •  

  VodBG.com е гола ВОДа :P
  Писнало ви е от “безплатни” торенти, които ви дават възможност да си сваляте “пиратско” съдържание (да се разбира без платени авторски права) и по този начин да ощетявате “някой”? В такъв случай човек лесно (или не чак толкова) може да попадне на “легалната” алтернатива не “незаконните”??? торент тракъри, имайки желанието да спре да бъде третиран като престъпник от властимащите за щяло и нещяло. Като резултат попадате на сайта www.vodbg.com, дело на Amotera (няма как да не сте чували това име скоро). Чудесно, казвате си, най-накрая ще мога да си плащам за филмите които искате да гледате и съответно няма да бъдете поредният “организиран престъпник”…

  На пръв поглед сайта VODBG изглежда доста приятно и обещаващо, мяркам и лога на Visa и MasterCard… супер, още по-удобно и лесно за плащане на цифровото съдържание. Разцъкват малко повече, интересна информация за филми, чудесно, НО… (тук започват проблемите!), никъде няма цени! Добре харесах си филм и какво, колко трябва да платя за този филм, за да може да го гледам легално? Оооо, не, никакви цени… първо ставаш клиент на услугата и тогава разбираш по колко ще трябва да плащаш за нея… много стимулиращо нали 😉

  Ровенето продължава и опа… в хелп секцията има нещо по въпроса с цените:
  Каква е цената за един филм и колко ще ми струва един SMS за поръчка на лиценз?

  Цената на един лиценз, който отключва един филм е 1,00 лв. без ДДС.Цената на един SMS е 2,00 лв. без ДДС, като за него получавате 2 лиценза, чрез които можете да гледате 2 филма.
  Или с други думи по лев и 20 стотинки за филм, но не можете да си платите само за един филм, ще трябва да похарчите поне 2,40лв. и ще получите 2 лиценза… Супер, но ако не искам да плащам със SMS съобщения какво се случва, пак ли по два лиценза или…?

  Продължавам с четенето на хелпа:
  За колко време е валиден един лиценз и за какъв период от време отключва даден филм?

  Лицензният ключ е валиден за срок от 30 дни от датата на изтегляне, след което става неизползваем. Лицензът отключва един филм за период от 24 часа, след което филма се заключва отново.
  За лев и двадесет толкова, които не е доволен да си купи филма на DVD, ако разбира се той е излязъл…

  Чудесно, но хелпът не е достатъчно обстоен и аз искам да науча повече за услугата… отивам в секцията за контакти и там няма никакъв телефон за връзка, само e-mail адрес и форма за връзка. Аз обаче имам 5 въпроса, отговорът на всеки на които може да породи още по толкова въпроса, което като нищо може да означава много продължителна комуникация или просто директното отказване от бъдещи планове за ползване на тази услуга. Да не говорим да има адрес, където човек може да отиде на място, за да си плати и да му бъде отговорено на всичките въпроси…

  Хубаво, ако все пак до тук не се е отказал човек, то той може да кликне за линка за регистрация и тук следва да се съгласи с едно особено интересно споразумение за ползване, което би отказало всеки нормален човек (издържал до този момент)…

  2.4. Услугата „Premium Digital”, а също така и други продукти, предоставяни от Доставчика срещу заплащане са предмет на непрекъснато развитие и допълване. Цените и условията на предоставянето им са описани на съответните страници на Сайта.
  И къде точно са тези съответни страници, където това нещо е ясно описано, така и не разбрах… 😛

  5.1. С извършване на регистрацията и изразяване на съгласие с Общите условия от Потребителя между страните се сключва рамков договор за ползване на услугата „Premium Digital”(договорът). Договорът поражда действие и се счита за сключен от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл.3.2. Въз основа на сключения договор, Потребителят има правото да изисква чрез заявка активирането на услугата „Premium Digital”.
  Последното изречение служи да ви обърка допълнително за цялата процедура по регистрация, активация и ползване на услугата…

  5.2. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от договора в срок до 7 работни дни от сключването му. Изявлението за отказ следва да бъде изпратенo до Доставчика чрез съответната електронна форма на Сайта, по електронна поща или факс. С получаване на изявлението договорът се счита за прекратен и регистрацията на Потребителя и неговият потребителски профил се заличават.
  А тук изниква въпроса, как става отказа след изминаването на тези 7 дни и дали това въобще е възможно, след като не е описано в договора?

  6.3. Потребителят може да предплати на Доставчика сума не по-малка от 10 евро за ползване на различни Услугата „Premium Digital” за бъдещ период до 1 година, която сума ще бъде обособена като отделна сметка на конкретния Потребител. Цената на всяка заявена услуга се приспада автоматично от сметката до изчерпване на средствата по нея. Всички предплатени суми, неизползвани до изтичане на 1 година от датата на плащането им, остават за Доставчика и не подлежат на връщане. Потребителят има възможност във всеки момент да следи наличността по сметката си в потребителския си профил.
  Или с други думи просто избягвайте да предпащате, особено големи суми, за да не се окаже че накрая на годината сте “изгорели” с много пари… Защо обаче тук става дума за минимум 10 евро при положение, че всеички цени в сайта са в левове… а нещо за курс на обръщане на валутата или?

  6.4. Доставчикът се задължава да активира съответната услуга в разумен срок след получаване на плащането на съответната цена и след установяване на точни данни за самоличността на извършилия плащането Потребител, а при наличие на предплатена сума – след получаване на Заявката.
  Разумен срок ли, а това какво означава… разумен за кой – ден, два, три, пет…?

  7.2. Цените за получаване на услугата „Premium Digital” и абонаментни планове са надлежно и подробно описани и обозначени на съответните места на Сайта .

  7.3. Цените на Услугата „Premium Digital” са обект на едностранно актуализиране от страна на Доставчика. Новите цени влизат в сила от момента, посочен от Доставчика.
  Абе аз дали съм сляп защото никъде не видях на сайта гореспоменатите места, където и цените и плановете са “надлежно и подробно описани и обозначени”?
  А дали не би следвало потребителя да трябва да бъде уведомяван при актуализиране на цените преди тяхното влизане в сила?

  9.2. За реализация на процеса на използване на Услугата от потребител, последният следва да има инсталирана и работеща софтуерна програма Windows Media Payer 9 или по-висока и Internet Explorer 6.

  Следователно ако ползвате друг софтуер и/или не отговаряте на тези условия попадате в графата нарушител на споразумението за ползване, както е описано и в следващата подточка в договора (9.3)?

  9.4. Потребителят се задължава при използване на предоставяните от Доставчика услуга „Premium Digital” да не зарежда, да не предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер.
  Това не трябваше ли да бъде задължение на доставчика спрямо потребителя, а не обратното?

  10.Неустойки
  10.1.При неспазване на изискванията на този чл.9, Доставчикът има право незабавно да прекъсне достъпа на Потребителя до Сайта, да изтрие от своя сървър съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по този член от страна на Потребителя, включително за направени съдебни разноски и платени адвокатски хонорари.
  10.2. В случай, че Потребителят не спази някоя от разпоредбите на настоящия чл.9 той дължи на Доставчика неустойка в размер на 10,000 (десет хиляди евро), в едно с обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходните алинеи от страна на Потребителя, включително за направени съдебни разноски и платени адвокатски хонорари.

  Десет хиляди евро обещетение, в случай, че например не използвате Internet Explorer 6+ за достъп до сайта на VODBG? Ами ако на база на бързата (или бавната) ви скорост на достъп до гореспоменатия сайт “Доставчикът” реши, че вие нарушавате нещо по тяхната точка 9 от споразумението (която наистина е доста общо описана)… или некякво подобно безумие. И това не е на шега, предвид, че медиините изяви на служителите на гореспоменатата компания не водят до изводи за висока технологична компетентсност (може би просто сферите на компетентсност са им в друга област?).

  11.1. В случай, че Потребителят желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост свързано със съдържнието, публикувано на сайта (медийни продукти, издания, други материали), той следва да изпрати писмото си до следното лице, отговарящо за защита на правата на интелектуална собственост при Доставчика:
  Амотера БГ ООД
  Ул.”Беловодски път” №9, ет.1
  София 1616, България
  Тел: +359 2 959 08 89, факс: +359 2 959 08 79
  E-mail: office@amotera.com
  На вниманието на: Даниела Ценова
  ….

  Адрес и телефони за връзка, ураааа, ама защо тази информация не е включена и в секцията за контакти на сайта? Надолу тази точка е особено интересна, тъй като тя засяга оплаквания от страна на потребителите свързани с “нелицензирано” съдържание публикувано на сайта “Доставчика”. За някои сайтове с все още неизяснена “законност” на съдържанието това би било подходяща точка в споразумението за ползване, но се чудя какво по дяволите прави т. 11 в този си вид в споразумението с компания предлагаща само и единствено цифрово съдържание с “уредени авторски права”???

  13.5. Личната информацията може да бъде използвана от Доставчика за предлагане на нови стоки и/или услугата „Premium Digital” на Потребителя (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Доставчика.
  Забелязвам, че доста често се използва думата “други” при изреждане на разни неща в споразумението… А не би ли следвало да се търси съгласието на потребителя за изборението, а и за “други цели”?>

  14.3. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за невъзможност за достъп до отделни компоненти на Сайта или за евентуални прекъсвания, забавяне, повреда в хардуера или софтуера, както и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Сайта, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Доставчика. С настоящия договор Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Доставчика за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените в предходното изречение прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
  14.4. Доставчикът не гарантира, че предоставяната услуга „Premium Digital” ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика.
  14.5. Доставчикът не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугата „Premium Digital”, освен ако неизпълнението се дължи на умисъл или груба небрежност на Доставчика.

  Чудесно, потребителят има задължения и дължи неустойки, но доставчикът на услугата не дължи такива и едва ли не, не носи никаква отговорност за предлагамната от него услуга?

  И така нататък и така нататък… само да внеса уточнението, че гореописаното “интерпретиране” на клаузите в “Общите условия за ползване на предоставяната от „Амотера БГ” ООД услуга „Premium Digital”” е моето лично, като на обикновен потребител. Вероятно юрист с юридическо образование може да интерпретира договора по различен начин, но все пак предполагам, че гореспоменатата услуга не е насочена изцяло към правното съсловие в страната… 😛

  В крайна сметка аз лично не бих ползвал подобна услуга, поне докато не стане разбираема и ясно дефинирана или както се казва user-friendly… и докато не си оправят сайта и правописните грешки в споразумението за ползването му. 😉

  Вашето мнение по темата...