RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • За контакти
  • Кой е Bloody?
  •  

    Copy-Paste несъвместимости!
    Microsoft Office и по-специално Excel изглежда не е Copy-Paste съвместим с Photoshop, поне що се отнася до работа с изображения… наложи ми се да ползвам Paint като междинна среда, която е съвместима и с двете приложения. Добре, че Copy-Paste функцията има за цел да улесни живота на потребителя, а не да го затрудни… 😛

    Вашето мнение по темата...