RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
 • За контакти
 • Кой е Bloody?
 •  

  Поглед от миналото
  Този видео откъс показва представата на американците за развитието на компютрите в близкото бъдеще и е част от филма 1999 A.D. заснет през 1967 от Philco-Ford Corporation. Във въпросния филм се дава представа как ще се развият технологиите до края на 20 век или след около 30 години по-късно от заснемането му. Поне в частта за “онлайн пазаруването” са блили доста близо до идеята в момента, а предполагам и в доста други области. За съжаление не успях да открия никъде целия филм, а само различни откъси от него…

  Един коментар за “Поглед от миналото”

  Вашето мнение по темата...